Dokumenty

* Gwarancja  

* Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej   [pobierz]

* Zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki   [pobierz]

 

Najczęściej kupowanym ubezpieczeń przez turystów jest pakiet ubezpieczeń obejmujący:

* koszty leczenia (KL)   [pobierz]

* następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)   [pobierz]

* bagaż   [pobierz]

 

Ubezpieczenia te chronią turystów w przypadku, gdy podczas pobytu za granicą nagle zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi. Przeważnie ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:

* koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego

* koszty transportu chorego do szpitala i ambulatorium oraz dodatkowe koszty

* koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju

Szczegóły zakresu ochrony ubezpieczeniowej określają ogólne warunki ubezpieczenia będące załącznikiem do polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia turystyczne chronią nas przedpoważnymi i niespodziewanymi  wydatkami za granicą.   [pobierz]

W przypadku pomocy doraźnej, zakupu leków, środków opatrunkowych i innych sytuacji wymienionych w warunkach ubezpieczeniowych należy bezwzględnie pobierać rachunki, gdyż od tego uzależniony jest zwrot poniesionych kosztów po powrocie do kraju.copyright © 2010
www.apoloniatour.pl